Prathamik school stopped online one year increment due to non-compliance of online presence - OjasAlert

Prathamik school stopped online one year increment due to non-compliance of online presence

Prathamik school stopped online one year increment due to non-compliance of online presence

Muut opettajat voivat tietenkin olla näiden kahden lähestymistavan yhdistelmä ja kehittäneet yhdistelmästä tieteellisiä taitoja ja käsitteellistä ymmärrystä. Tämä yhdistetty lähestymistapa voisi olla tasapaino tai ehkä kompromissi tuotekeskeisen ja prosessikeskeisen lähestymistavan välillä, jossa opettaja tarjoaa osittaisen käsitteellisen rakenteen ja jättää muille lapsille rakentamisen, hypoteesin tai testauksen avulla heidän ideoitaan Sitä voidaan rohkaista opettamaan opiskelijan arvostaman työn tarkoitusta. Sitä vastoin sitä kannustetaan oppimaan tiettyyn tarkoitukseen, mutta se ei kehittänyt käsitteellistä tai prosessin ymmärtämistä.

Prathamik school stopped online one year increment due to non-compliance of online presence

Click here for Paripatra

Enter Your Email And Get Latest updates:

0 Response to "Prathamik school stopped online one year increment due to non-compliance of online presence"

Post a Comment